Xếp theo:

Trang trong tổng số 11 trang (102 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Phàn Hoảng - 樊晃

700-773, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 1074 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 12/05/2014 16:39

Pháp Chiếu thiền sư - 法照禪師

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 1338 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/12/2007 08:35

Phùng Trước - 馮著

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 863 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/07/2014 15:20

Quách Thiệu Lan - 郭紹蘭

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 879 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/05/2014 08:56

Sầm Tham - 岑參

715-770, Trung Quốc » Thịnh Đường
61 bài thơ, 12145 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 10:57

Sướng Chư - 暢諸

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 894 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 14/05/2014 09:26

Tần Hệ - 秦系

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 878 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/06/2009 01:27

Tề Cán - 齊澣

675-746, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 805 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/05/2014 14:52

Thái Hy Tịch - 蔡希寂

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
2 bài thơ, 1152 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/10/2008 22:44

Thẩm Như Quân - 沈如筠

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
2 bài thơ, 963 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 07/06/2014 14:56

Trang trong tổng số 11 trang (102 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: