Xếp theo:

Trang trong tổng số 143 trang (1429 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bùi Lân - 裴潾

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1877 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 08:51

Bùi Vũ Tiên - 裴羽仙

?-?, Trung Quốc » Đường
2 bài thơ, 2714 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/11/2006 18:55

Cảnh Vân thiền sư - 景雲禪師

33.67
?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 3741 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/11/2013 05:49

Cảnh Vi - 耿湋

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
5 bài thơ, 3181 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/03/2007 07:23

Cao Biền - 高駢

15.00
821-887, Trung Quốc » Vãn Đường
26 bài thơ, 12146 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/02/2006 15:58

Cao Bính - 高棅

1350-1423, Trung Quốc » Minh
3 bài thơ, 1526 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 10/08/2014 00:04

Cao Cù - 高衢

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1330 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/03/2014 09:58

Cao Đỉnh - 高鼎

?-?, Trung Quốc » Thanh
1 bài thơ, 2008 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/11/2008 08:00

Cao Khải - 高啟

1336-1374, Trung Quốc » Minh
29 bài thơ, 4080 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/08/2008 00:36

Cao Ngạc - 高鶚

1738-1815, Trung Quốc » Thanh
9 bài thơ, 3640 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/07/2005 23:39

Trang trong tổng số 143 trang (1429 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: