Xếp theo:

Trang trong tổng số 138 trang (1377 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Cảnh Vân thiền sư - 景雲禪師

33.67
?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 2250 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/11/2013 05:49

Cảnh Vi - 耿湋

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
4 bài thơ, 1987 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/03/2007 07:23

Cao Biền - 高駢

821-887, Trung Quốc » Vãn Đường
26 bài thơ, 8757 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/02/2006 15:58

Cao Bính - 高棅

1350-1423, Trung Quốc » Minh
3 bài thơ, 920 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 11/08/2014 00:04

Cao Cù - 高衢

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 745 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 18/03/2014 09:58

Cao Đỉnh - 高鼎

?-?, Trung Quốc » Thanh
1 bài thơ, 1378 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/11/2008 08:00

Cao Khải - 高啟

1336-1374, Trung Quốc » Minh
29 bài thơ, 2660 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/08/2008 00:36

Cao Ngạc - 高鶚

1738-1815, Trung Quốc » Thanh
9 bài thơ, 2701 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/08/2005 23:39

Cao Phan Long - 高攀龍

1562-1626, Trung Quốc » Minh
1 bài thơ, 344 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 08/02/2019 12:34

Cao Phong Diệu thiền sư - 高峰妙禪師

1238-1295, Trung Quốc » Tống, Liêu, Kim
1 bài thơ, 1774 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/10/2010 03:39

Trang trong tổng số 138 trang (1377 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: