Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 18/11/2008 08:00 bởi Vanachi
Cao Đỉnh 高鼎 không rõ năm sinh và mất, chỉ biết sống khoảng năm Hàm Phong (1851-1861) đời Thanh, tự Tượng Nhất 象一 và Chuyết Ngô 拙吾, người Nhân Hoà, Chiết Giang (nay là Hàng Châu, Chiết Giang). Thi ca của ông thiên về vịnh cảnh vật tự nhiên.