Xếp theo:

Trang trong tổng số 136 trang (1359 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bao Cát - 包佶

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
2 bài thơ, 1056 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 06:48

Bão Chiếu - 鮑照

414-466, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 1267 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/09/2008 22:28

Bao Chửng - 包拯

999-1062, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 2797 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/05/2008 09:17

Bão Dung - 鮑溶

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
2 bài thơ, 947 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 08:31

Bao Hà - 包何

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
2 bài thơ, 1625 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/08/2008 22:02

Bão Phòng - 鮑防

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
1 bài thơ, 843 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 09:18

Bảo Quân Huy - 鮑君徽

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
1 bài thơ, 1772 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/11/2006 18:40

Bảo Xiêm thiền sư - 保暹禪師

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 202 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/09/2018 14:52

Bì Nhật Hưu - 皮日休

834-883, Trung Quốc » Vãn Đường
21 bài thơ, 3408 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/06/2007 10:13

Biên Cống - 邊貢

1476-1532, Trung Quốc » Minh
1 bài thơ, 119 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 31/01/2019 21:43

Trang trong tổng số 136 trang (1359 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: