Xếp theo:

Trang trong tổng số 143 trang (1429 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bành Tôn Duật - 彭孫遹

1631-1700, Trung Quốc » Thanh
14 bài thơ, 1333 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/12/2020 06:41

Bao Cát - 包佶

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
3 bài thơ, 2081 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 06:48

Bão Chiếu - 鮑照

414-466, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 2294 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/09/2008 22:28

Bao Chửng - 包拯

15.00
999-1062, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 4417 lượt xem, 3 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/05/2008 09:17

Bão Dung - 鮑溶

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
3 bài thơ, 1972 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 08:31

Bao Hà - 包何

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
3 bài thơ, 2901 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/08/2008 22:02

Bão Phòng - 鮑防

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
2 bài thơ, 1727 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 09:18

Bảo Quân Huy - 鮑君徽

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
1 bài thơ, 2959 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/11/2006 18:40

Bảo Xiêm thiền sư - 保暹禪師

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1249 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/09/2018 14:52

Bì Nhật Hưu - 皮日休

25.00
834-883, Trung Quốc » Vãn Đường
26 bài thơ, 6162 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/06/2007 10:13

Trang trong tổng số 143 trang (1429 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: