Xếp theo:

Trang trong tổng số 143 trang (1430 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Chu Ngang - 周昂

?-1211, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 845 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/10/2018 13:47

Chu Nguyên Chương - 朱元璋 (Minh Thái Tổ)

15.00
1368-1398, Trung Quốc » Minh
1 bài thơ, 5045 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/10/2008 01:30

Chu Phác - 周樸

?-878, Trung Quốc » Vãn Đường
5 bài thơ, 2758 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/04/2007 19:02

Chu Phần - 周濆

?-?, Trung Quốc » Ngũ đại
3 bài thơ, 1598 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/11/2013 06:10

Chu Phóng - 朱放

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
5 bài thơ, 2707 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/09/2008 22:25

Chu Phục - 朱服

1048-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 2154 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/08/2006 11:16

Chu Quyền - 朱權

1378-1448, Trung Quốc » Minh
1 bài thơ, 1812 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/10/2008 23:50

Chu Tấn - 周晉

?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 1255 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/02/2016 17:25

Chu Tất Đại - 周必大

1126-1204, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 1903 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/10/2008 01:18

Chu thị - 周氏

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 503 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 18/04/2020 20:09

Trang trong tổng số 143 trang (1430 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: