Xếp theo:

Trang trong tổng số 16 trang (151 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Hạ Tủng - 夏竦

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 766 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 03/12/2015 08:39

Hàn Câu - 韓駒

?-1135, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
5 bài thơ, 1619 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/08/2008 12:24

Hàn Chẩn - 韓縝

1019-1097, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 806 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/02/2016 16:38

Hàn Duy - 韓維

1017-1098, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 846 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/10/2013 06:28

Hàn Kỳ - 韓琦

1008-1075, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
2 bài thơ, 2099 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/10/2013 06:10

Hoàng Đình Kiên - 黃庭堅

15.00
1045-1105, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
31 bài thơ, 7988 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/08/2005 19:52

Hoàng Thứ - 黃庶

1019-1085, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 780 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/10/2013 06:33

Hồng Viêm - 洪炎

1067-1133, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 235 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/10/2018 23:46

Huệ Hồng thiền sư - 惠洪禪師

1071-1128, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
4 bài thơ, 1551 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/02/2009 20:21

Huệ Sùng thiền sư - 惠崇禪師

965-1017, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 253 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/09/2018 14:46

Trang trong tổng số 16 trang (151 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: