Xếp theo:

Trang trong tổng số 16 trang (156 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Đào Bật - 陶弼

1015-1078, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
3 bài thơ, 1039 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 19/12/2020 09:44

Đạo Tiềm thiền sư - 道潛禪師

1043-1103, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 2714 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/10/2013 20:38

Đằng Bạch - 滕白

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 2155 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/12/2013 13:29

Đặng Túc - 鄧肅

1091-1132, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
3 bài thơ, 2976 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/07/2010 19:37

Đỗ Lỗi - 杜耒

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 3801 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/03/2007 19:03

Đới Phục Cổ - 戴復古

25.00
1167-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
12 bài thơ, 4411 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/03/2007 18:40

Đường Canh - 唐庚

1071-1121, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1647 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/10/2018 16:25

Đường Uyển - 唐婉

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 6462 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/07/2005 00:18

Gia Luật Hồng Cơ - 耶律洪基 (Liêu Đạo Tông)

1032-1101, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1919 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/10/2018 07:14

Gia Luật Long Tự - 耶律龍緒 (Liêu Thánh Tông)

971-1031, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1290 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/10/2018 07:10

Trang trong tổng số 16 trang (156 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: