Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (31 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Âm Khanh - 陰鏗

15.00
?-?, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 1738 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/04/2010 19:39

Bão Chiếu - 鮑照

414-466, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 1278 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/09/2008 22:28

Dữu Tín - 庾信

513-581, Trung Quốc » Nam Bắc triều
6 bài thơ, 1929 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/09/2008 12:28

Đào Hoằng Cảnh - 陶弘景

457-536, Trung Quốc » Nam Bắc triều
3 bài thơ, 2446 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/04/2010 19:06

Giang Tổng - 江總

519-594, Trung Quốc » Nam Bắc triều
2 bài thơ, 1182 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/10/2008 12:06

Giang Vi - 江爲

?-?, Trung Quốc » Nam Bắc triều
2 bài thơ, 1277 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/09/2007 08:07

Giang Yêm - 江淹

15.00
444-505, Trung Quốc » Nam Bắc triều
3 bài thơ, 1992 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/09/2008 03:46

Hà Tốn - 何遜

?-518, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 1163 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/09/2008 23:02

Lục Khải - 陸凱

?-504, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 1411 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/02/2008 13:07

Ngô Quân - 吳均

469-520, Trung Quốc » Nam Bắc triều
5 bài thơ, 1002 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/09/2008 10:09

Trang trong tổng số 4 trang (31 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: