Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (31 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Âm Khanh - 陰鏗

15.00
?-?, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 4700 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/04/2010 19:39

Bão Chiếu - 鮑照

414-466, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 2748 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/09/2008 22:28

Dữu Tín - 庾信

11.00
513-581, Trung Quốc » Nam Bắc triều
6 bài thơ, 4187 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/09/2008 12:28

Đào Hoằng Cảnh - 陶弘景

15.00
457-536, Trung Quốc » Nam Bắc triều
3 bài thơ, 3788 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/04/2010 19:06

Giang Tổng - 江總

519-594, Trung Quốc » Nam Bắc triều
2 bài thơ, 2094 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/10/2008 12:06

Giang Vi - 江爲

?-?, Trung Quốc » Nam Bắc triều
2 bài thơ, 2195 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/09/2007 08:07

Giang Yêm - 江淹

24.50
444-505, Trung Quốc » Nam Bắc triều
3 bài thơ, 4061 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/09/2008 03:46

Hà Tốn - 何遜

?-518, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 2154 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/09/2008 23:02

Lục Khải - 陸凱

?-504, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 2405 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/02/2008 13:07

Ngô Quân - 吳均

469-520, Trung Quốc » Nam Bắc triều
6 bài thơ, 2874 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/09/2008 10:09

Trang trong tổng số 4 trang (31 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: