Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tạ Linh Vận (5 bài)
- Âm Khanh (1 bài)
- Trần Thúc Bảo (2 bài)
- Dữu Tín (6 bài)
- Giang Yêm (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 22/02/2008 13:07 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 06/09/2008 09:10 bởi Vanachi
Lục Khải 陸凱 (?-504) tự Trí Quân 智君, người đất Đại đời Nam Bắc triều (nay thuộc đông huyện Uý, tỉnh Hà Bắc), năm sinh mất không rõ. Ông từng giữ chức Chính Bình thái thú, ở đó 7 năm, nổi tiếng là quan tốt.