Xếp theo:

Trang trong tổng số 13 trang (125 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Hoàng Tấn - 黃溍

1277-1355, Trung Quốc » Nguyên
1 bài thơ, 403 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 15/11/2018 11:59

Hồ Chi Duật - 胡祗遹

1227-1293, Trung Quốc » Nguyên
1 bài thơ, 403 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/10/2018 23:57

Hồ Thiên Du - 胡天遊

?-?, Trung Quốc » Nguyên
2 bài thơ, 731 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 05/12/2018 09:54

Hứa Hữu Nhâm - 許有壬

1287-1364, Trung Quốc » Nguyên
10 bài thơ, 421 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 28/11/2018 09:49

Kiến An - 建安

?-?, Trung Quốc » Nguyên
1 bài thơ, 491 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/11/2018 22:10

Kim Định - 金定

?-?, Trung Quốc » Nguyên
2 bài thơ, 277 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 07/03/2021 11:27

Liễu Quán - 柳貫

1270-1340, Trung Quốc » Nguyên
1 bài thơ, 411 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 12/11/2018 11:25

Lục Huệ nô - 陸蕙奴

?-?, Trung Quốc » Nguyên
1 bài thơ, 204 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 28/02/2021 22:12

Lương Công Phụ - 梁貢父

?-?, Trung Quốc » Nguyên
1 bài thơ, 336 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/10/2018 07:16

Lương Tăng - 梁曾

23.00
1242-1322, Trung Quốc » Nguyên
3 bài thơ, 1645 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/04/2005 15:40

Trang trong tổng số 13 trang (125 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: