Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Bạch Phác (2 bài)
Tạo ngày 01/03/2021 22:12 bởi tôn tiền tử
Lục Huệ nô 陸蕙奴 không rõ lai lịch, có một bài thơ chép trong Nguyên thi tuyển Quý tập 元詩選癸集 với lời dẫn rằng năm Kỷ Sửu niên hiệu Chí Nguyên (1289), quan tham chính họ Hồ từ bắc về, đến Tế Xuyên lên thuyền ở Chiết Tây, trong thuyền có thơ, dưới đề: “Tiền Đường Lục thị Huệ nô, tuỳ mỗ quan quy ư Tuyên Đức phủ, mạn thành” 錢唐陸氏蕙奴,隨某官歸於宣德府漫成 (Huệ nô họ Lục ở Tiền Đường, theo ông quan ấy về phủ Tuyên Đức, xúc động làm).