Xếp theo:

Trang trong tổng số 35 trang (342 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Chu Đôn Nho - 朱敦儒

1081-1159, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
16 bài thơ, 3104 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 14:21

Chu Hy - 朱熹

15.00
1130-1200, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
10 bài thơ, 4131 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/10/2007 09:28

Chu Mật - 周密

1232-1308, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
5 bài thơ, 2084 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 02:59

Chu Ngang - 周昂

?-1211, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 357 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/10/2018 13:47

Chu Phục - 朱服

1048-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1510 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/08/2006 11:16

Chu Tấn - 周晉

?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 793 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/02/2016 17:25

Chu Tất Đại - 周必大

1126-1204, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 1190 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/10/2008 01:18

Chu thị - 周氏

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 118 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 18/04/2020 20:09

Chu Thục Chân - 朱淑真

25.00
?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
21 bài thơ, 7054 lượt xem, 7 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 14:31

Chu Tử Chi - 周紫芝

1082-1155, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
6 bài thơ, 1196 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 12/11/2014 15:04

Trang trong tổng số 35 trang (342 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: