Xếp theo:

Trang trong tổng số 50 trang (500 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Dương Bằng - 楊憑

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
1 bài thơ, 598 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 29/09/2016 22:07

Dương Cự Nguyên - 楊巨源

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
17 bài thơ, 3520 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/06/2006 19:06

Dương Hán Công - 楊漢公

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 791 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/12/2013 02:06

Dương Kính Chi - 楊敬之

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
1 bài thơ, 777 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/12/2013 11:48

Dương Lăng - 楊凌

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
3 bài thơ, 1299 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/12/2013 02:14

Dương Ngọc Hoàn - 楊玉環 (Dương quý phi)

719-756, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 4298 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/03/2007 17:56

Dương Ngưng - 楊凝

?-802, Trung Quốc » Trung Đường
4 bài thơ, 983 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/12/2013 12:56

Dương Nhữ Sĩ - 楊汝士

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
2 bài thơ, 795 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/12/2013 11:38

Dương Quýnh - 楊炯

650-692, Trung Quốc » Sơ Đường
3 bài thơ, 3717 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/02/2006 07:07

Dương Sĩ Ngạc - 羊士諤

762-819, Trung Quốc » Trung Đường
14 bài thơ, 2223 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/06/2006 19:20

Trang trong tổng số 50 trang (500 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: