Xếp theo:

Trang trong tổng số 50 trang (500 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

An Ba phường nữ - 安邑坊女

43.75
?-?, Trung Quốc » Đường
1 bài thơ, 7147 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/09/2013 14:27

Ẩn Loan - 隱巒

34.33
?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 2265 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/09/2013 14:48

Ân Nghiêu Phiên - 殷堯藩

14.00
780-855, Trung Quốc » Trung Đường
3 bài thơ, 2625 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/09/2013 14:34

Ân Tế - 殷濟

25.00
?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 2608 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/07/2014 08:56

Âu Dương Chiêm - 歐陽詹

755-800, Trung Quốc » Trung Đường
3 bài thơ, 2235 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/08/2008 22:29

Bạch Cư Dị - 白居易

274.41
772-846, Trung Quốc » Trung Đường
274 bài thơ, 96751 lượt xem, 45 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/06/2004 20:46

Bàng Uẩn - 龐蘊

?-808, Trung Quốc » Đường
1 bài thơ, 1899 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/02/2012 20:12

Bao Cát - 包佶

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
2 bài thơ, 1298 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 06:48

Bão Dung - 鮑溶

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
2 bài thơ, 1199 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 08:31

Bao Hà - 包何

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
2 bài thơ, 1955 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/08/2008 22:02

Trang trong tổng số 50 trang (500 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: