Xếp theo:

Trang trong tổng số 51 trang (501 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

An Ba phường nữ - 安邑坊女

64.00
?-?, Trung Quốc » Đường
1 bài thơ, 11179 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 14:27

Ẩn Loan - 隱巒

34.33
?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 4452 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 14:48

Ân Nghiêu Phiên - 殷堯藩

14.00
780-855, Trung Quốc » Trung Đường
5 bài thơ, 5673 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 14:34

Ân Tế - 殷濟

25.00
?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 5115 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/07/2014 08:56

Âu Dương Chiêm - 歐陽詹

755-800, Trung Quốc » Trung Đường
4 bài thơ, 4316 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/08/2008 22:29

Bạch Cư Dị - 白居易

524.62
772-846, Trung Quốc » Trung Đường
277 bài thơ, 144007 lượt xem, 60 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/06/2004 20:46

Bàng Uẩn - 龐蘊

25.00
?-808, Trung Quốc » Đường
1 bài thơ, 3144 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/02/2012 20:12

Bao Cát - 包佶

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
3 bài thơ, 2292 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/10/2013 06:48

Bão Dung - 鮑溶

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
3 bài thơ, 2187 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/10/2013 08:31

Bao Hà - 包何

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
3 bài thơ, 3295 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/08/2008 22:02

Trang trong tổng số 51 trang (501 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: