Xếp theo:

Trang trong tổng số 50 trang (499 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

An Ba phường nữ - 安邑坊女

33.33
?-?, Trung Quốc » Đường
1 bài thơ, 6043 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/09/2013 14:27

Ẩn Loan - 隱巒

34.33
?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1722 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/09/2013 14:48

Ân Nghiêu Phiên - 殷堯藩

14.00
780-855, Trung Quốc » Trung Đường
3 bài thơ, 1964 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/09/2013 14:34

Ân Tế - 殷濟

25.00
?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 1989 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/07/2014 08:56

Âu Dương Chiêm - 歐陽詹

755-800, Trung Quốc » Trung Đường
3 bài thơ, 1893 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/08/2008 22:29

Bạch Cư Dị - 白居易

214.33
772-846, Trung Quốc » Trung Đường
273 bài thơ, 81717 lượt xem, 39 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/06/2004 20:46

Bàng Uẩn - 龐蘊

?-808, Trung Quốc » Đường
1 bài thơ, 1601 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/02/2012 20:12

Bao Cát - 包佶

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
2 bài thơ, 1064 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 06:48

Bão Dung - 鮑溶

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
2 bài thơ, 965 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 08:31

Bao Hà - 包何

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
2 bài thơ, 1636 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/08/2008 22:02

Trang trong tổng số 50 trang (499 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: