Xếp theo:

Trang trong tổng số 14 trang (138 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Thi Kiên Ngô - 施肩吾

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
20 bài thơ, 2466 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/12/2006 16:02

Thích Xử Mặc - 釋處默

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1238 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/03/2007 13:44

Thiệu Yết - 邵謁

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
6 bài thơ, 1687 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/12/2007 15:57

Thôi Đạo Dung - 崔道融

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
13 bài thơ, 3360 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/10/2008 20:15

Thôi Đồ - 崔塗

854-?, Trung Quốc » Vãn Đường
18 bài thơ, 4421 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 11:17

Thôi Giác - 崔玨 (崔珏)

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
3 bài thơ, 1429 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/06/2014 13:41

Thôi Lỗ - 崔櫓

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
4 bài thơ, 1904 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/10/2008 19:42

Thôi Nguyên Phạm - 崔元範

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1087 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/12/2007 08:09

Tiền Hử - 錢珝

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
8 bài thơ, 2297 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2007 21:51

Tiết Năng - 薛能

13.00
?-880, Trung Quốc » Vãn Đường
14 bài thơ, 1920 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/12/2006 17:44

Trang trong tổng số 14 trang (138 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: