Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
6 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)
Tạo ngày 14/12/2007 15:57 bởi Vanachi
Thiệu Yết 邵謁, sống vào khoảng trước sau năm 860 (Hàm Thông) đời Đường Ý Tông, tự không rõ, người Ông Nguyên 翁源, Thiệu Quận 韶州.