Hứa hôn chàng khi mười lăm tuổi
Đến hai mươi người của nhà chàng
Đặt mình vào chốn cao sang
Mới hay chàng vẫn lên đàng thường khi
Thấy người đưa nhau đi buổi sáng
Thấy buổi chiều bầu bạn chia tay
Bẻ cho hết liễu đất này
Không còn gốc rễ, thân cây khô cằn
Nguyện làm đất trên đường chàng đến
Thành bụi bay theo vết ngựa qua
Nguyện làm cây gỗ khúc đà
Róc cưa thành bánh xe hoa bên chàng
Ước gì làm núi Thái Hàng
Chuyển theo cản ngựa chận đàng chàng đi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.