16/07/2024 15:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khổ biệt ly
苦別離

Tác giả: Thiệu Yết - 邵謁

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 16:38

 

Nguyên tác

十五為君婚,
二十入君門。
自從入戶後,
見君長出門。
朝看相送人,
暮看相送人。
若遣折楊柳,
此地樹無根。
願為陌上土,
得作馬蹄塵。
願為曲木枝,
得作雙車輪。
安得太行山,
移來君馬前。

Phiên âm

Thập ngũ vi quân hôn,
Nhị thập nhập quân môn.
Tự tòng nhập hộ hậu,
Kiến quân trường xuất môn.
Triêu khán tương tống nhân,
Mộ khán tương tống nhân.
Nhược khiển chiết dương liễu,
Thử địa thụ vô căn.
Nguyện vi mạch thượng thổ,
Đắc tác mã đề trần.
Nguyện vi khúc mộc chi,
Đắc tác song xa luân.
An đắc Thái Hàng sơn,
Di lai quân mã tiền.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hứa hôn chàng khi mười lăm tuổi
Đến hai mươi người của nhà chàng
Đặt mình vào chốn cao sang
Mới hay chàng vẫn lên đàng thường khi
Thấy người đưa nhau đi buổi sáng
Thấy buổi chiều bầu bạn chia tay
Bẻ cho hết liễu đất này
Không còn gốc rễ, thân cây khô cằn
Nguyện làm đất trên đường chàng đến
Thành bụi bay theo vết ngựa qua
Nguyện làm cây gỗ khúc đà
Róc cưa thành bánh xe hoa bên chàng
Ước gì làm núi Thái Hàng
Chuyển theo cản ngựa chận đàng chàng đi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiệu Yết » Khổ biệt ly