Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2008 10:07

鄜州留別張員外

江南相送君山下,
塞北相逢朔漠中。
三楚故人皆是夢,
十年陳事只如風。
莫言身世他時異,
且喜琴尊數日同。
惆悵卻愁明日別,
馬嘶山店雨濛濛。

 

Phu Châu lưu biệt Trương viên ngoại

Giang Nam tương tống Quân Sơn hạ,
Tái bắc tương phùng sóc mạc trung.
Tam Sở cố nhân giai thị mộng,
Thập niên trần sự chỉ như phong.
Mạc ngôn thân thế tha thì dị,
Thả hỉ cầm tôn sổ nhật đồng.
Trù trướng khước sầu minh nhật biệt,
Mã tê sơn điếm vũ mông mông.

 

Dịch nghĩa

Ở Giang Nam tiễn anh dưới núi Quân Sơn,
Phía bắc ải gặp nhau trong vùng sa mạc phương bắc.
Các bạn cũ ở ba Sở đều coi như trong giấc mộng,
Chuyện mười năm trước như làn gió thoảng.
Đừng nói chi thân thế sau này sẽ khác,
Hãy vui vài ngày cùng chén rượu, cây đàn.
Chỉ buồn vì ngày mai lại phải biệt ly,
Ngựa kêu vang bên quán núi, mưa rơi tầm tã.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Giang Nam đưa tiễn dưới Quân San
Ải bắc gặp nhau nơi cát hoang
Ba Sở người xưa mơ hão cả
Mười năm chuyện cũ gió bay tan
Chớ than đổi khác thân cùng thế
Hãy tạm chung vui rượu với đàn
Buồn bã sớm mai lại ly biệt
Mưa lồng điếm núi ngựa kêu vang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Giang Nam chân núi hận chia tay
Ải Bắc trong dinh gặp gỡ may
Ba Sở bạn bè mơ hoạ thấy
Mười năm công việc khó tung bay
Mặc dầu thân thế hồi sau đó
Hãy cứ cầm tôn dịp tốt này
Ngán nỗi sớm mai tôi tiễn bác
Trong mưa tiếng ngựa hét đường mây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Giang Nam, tiễn dưới núi non,
Gặp nơi ải bắc, cát còn mênh mông.
Bạn xưa, ba Sở, mộng không!
Chuyện mười năm trước, gió, trông khác gì.
Chớ rằng thân thế khác đi,
Hãy vui đàn rượu cũng chi dăm ngày.
Xót xa mai phải chia tay,
Ngựa bên quán hí, mưa bay mịt mờ...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã từng tiễn dưới núi Quân
Nay miền ải bắc ân cần lần gặp nhau
Giấc mơ Tam Sở tàn mau
Chuyện mười năm cũ qua cầu gió bay
Ngày sau thân thế ai hay
Rượu đàn thôi cứ đôi ngày cùng vui
Ngày mai ly biệt bùi ngùi
Quán rừng ngựa hí, đầy trời mưa giăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời