25/07/2024 22:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phu Châu lưu biệt Trương viên ngoại
鄜州留別張員外

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2008 10:07

 

Nguyên tác

江南相送君山下,
塞北相逢朔漠中。
三楚故人皆是夢,
十年陳事只如風。
莫言身世他時異,
且喜琴尊數日同。
惆悵卻愁明日別,
馬嘶山店雨濛濛。

Phiên âm

Giang Nam tương tống Quân Sơn hạ,
Tái bắc tương phùng sóc mạc trung.
Tam Sở cố nhân giai thị mộng,
Thập niên trần sự chỉ như phong.
Mạc ngôn thân thế tha thì dị,
Thả hỉ cầm tôn sổ nhật đồng.
Trù trướng khước sầu minh nhật biệt,
Mã tê sơn điếm vũ mông mông.

Dịch nghĩa

Ở Giang Nam tiễn anh dưới núi Quân Sơn,
Phía bắc ải gặp nhau trong vùng sa mạc phương bắc.
Các bạn cũ ở ba Sở đều coi như trong giấc mộng,
Chuyện mười năm trước như làn gió thoảng.
Đừng nói chi thân thế sau này sẽ khác,
Hãy vui vài ngày cùng chén rượu, cây đàn.
Chỉ buồn vì ngày mai lại phải biệt ly,
Ngựa kêu vang bên quán núi, mưa rơi tầm tã.

Bản dịch của Trần Trọng San

Giang Nam đưa tiễn dưới Quân San
Ải bắc gặp nhau nơi cát hoang
Ba Sở người xưa mơ hão cả
Mười năm chuyện cũ gió bay tan
Chớ than đổi khác thân cùng thế
Hãy tạm chung vui rượu với đàn
Buồn bã sớm mai lại ly biệt
Mưa lồng điếm núi ngựa kêu vang

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Phu Châu lưu biệt Trương viên ngoại