秋夜寄丘二十二員外

懷君屬秋夜,
散步詠涼天。
空山松子落,
幽人應未眠。

 

Thu dạ ký Khâu nhị thập nhị viên ngoại

Hoài quân thuộc thu dạ,
Tản bộ vịnh lương thiên.
Không sơn tùng tử lạc,
U nhân ưng vị miên.

 

Dịch nghĩa

Nhớ bạn trong đêm thu
Đi dạo ngâm nga trời mát
Núi vắng vẻ nghe trái tùng rớt
Kẻ nhàn có lẽ còn chưa ngủ

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Đêm thu ai những nhớ
Trời mát bước giong ngâm
Núi vắng tùng rơi hạt
Người buồn dường chửa nằm


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm thu tôi nhớ người
Tản bộ ngâm trong trời
Núi vắng thông rơi rụng
Hẳn người chưa nghỉ ngơi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]