Bến đò Hoành Đường,
Nhiều người đi bộ.
Thiếp nhắm hướng đông,
Chàng từ tây lại.
Thiếp không là ca nữ,
Gái đại tộc lầu hồng.
Thổi hoa lỡ trúng chàng,
Cảm chàng tình e ấp.
Nhà thiếp gần hồng kiều,
Cửa son đường chữ thập.
Chọn đúng hoa tân di,
Gốc dương mai đừng nhầm.

tửu tận tình do tại