26/10/2021 01:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoành Đường độ
橫塘渡

Tác giả: Viên Hoằng Đạo - 袁宏道

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/12/2020 08:35

 

Nguyên tác

橫塘渡,
臨水步。
郎西來,
妾東去。
妾非倡家人,
紅樓大姓婦。
吹花誤唾郎,
感郎千金顧。
妾家住虹橋,
朱門十字路。
認取辛夷花,
莫過楊梅樹。

Phiên âm

Hoành Đường độ,
Lâm thuỷ bộ.
Lang tây lai,
Thiếp đông khứ.
Thiếp phi xướng gia nhân,
Hồng lâu[1] đại tính[2] phụ.
Xuy hoa ngộ thoá lang,
Cảm lang[3] thiên kim cố.
Thiếp gia trú hồng kiều,
Chu môn thập tự lộ.
Nhận thủ tân di hoa,
Mạc quá dương mai thụ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bến đò Hoành Đường,
Nhiều người đi bộ.
Thiếp nhắm hướng đông,
Chàng từ tây lại.
Thiếp không là ca nữ,
Gái đại tộc lầu hồng.
Thổi hoa lỡ trúng chàng,
Cảm chàng tình e ấp.
Nhà thiếp gần hồng kiều,
Cửa son đường chữ thập.
Chọn đúng hoa tân di,
Gốc dương mai đừng nhầm.
Hoành Đường ở tại tây nam Ngô huyện, tỉnh Giang Tô.

[1] Chỉ giai cấp giàu có nhà thường sơn đỏ.
[2] Thế gia đại tộc, dòng họ đông người, giàu sang quyền thế.
[3] Lấy từ bài Bích ngọc ca 碧玉歌 trong Nhạc phủ thi tập 樂府詩集: “Cảm lang thiên kim ý, Tàm vô khuynh thành sắc” 感郎千金意,慚無傾城色 (Cảm chàng ý ngàn vàng, Thẹn không sắc khuynh thành).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Hoằng Đạo » Hoành Đường độ