喻夫阻客

楚竹燕歌動畫梁,
春蘭重挽舞衣裳。
公孫開館招佳客,
知道浮榮不久長。

 

Dụ phu trở khách

Sở trúc Yên ca động hoạ Lương,
Xuân Lan trùng vãn vũ y thường.
Công tôn khai quán chiêu giai khách,
Tri đạo phù vinh bất cửu trường.

 

Dịch nghĩa

Trong nhà sáo Sở, bài ca xứ Yên, danh hoạ đời Lương,
Vũ nữ Xuân Lan thay áo múa hoài.
Con vua cháu chúa cứ luôn mời khách danh giá dự yến tiệc,
Nhưng vinh hoa như đám mây nổi không còn mãi!


Tác giả là vợ của tể tướng Nguyên Tải của hai triều Túc Tông và Đại Tông, giàu sang tột độ. Tải sinh ra ăn chơi trác táng, bà làm bài này khuyên răn. Tải không nghe, mắc trọng tội, bị tử hình. Đại Tông vời bà nhập cung, bà chống cự, bị giết.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoạ đời Lương, ca Yên, sáo Sở
Áo Xuân Lan vũ nữ thay hoài
Con vua cháu chúa đón mời
Vinh hoa như đám mây trôi sớm tàn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sáo Sở ca Yên tranh vẽ Lương
Xuân Lan lại múa Vũ Y Thường
Vương tôn mở quán mời sang quý
Có biết phù vinh chẳng mãi trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáo Sở ca Yên bức hoạ Lương
Xuân Lan áo múa đổi thay luôn
Vương tôn mở quán mời thiên hạ
Nên biết phù vinh chẳng mãi còn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáo Sở ca Yên danh hoạ Lương,
Xuân Lan vũ nữ thay áo thường.
Con vua cháu chúa luôn mời khách,
Nhưng bả vinh hoa chẳng mãi trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ca Yên sáo Sở tranh Lương,
Xuân Lan vũ nữ áo thường thay luôn.
Quán luôn mời khách vương tôn,
Vinh hoa mây nổi không còn dài lâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời