同夫遊秦

路掃飢寒跡,
天哀志氣人。
休零別離淚,
攜手入西秦。

 

Đồng phu du Tần

Lộ tảo cơ hàn tích,
Thiên ai chí khí nhân.
Hưu linh biệt ly lệ,
Huề thủ nhập Tây Tần.

 

Dịch nghĩa

Phải lên đường mới xoá được nghèo đói và rét mướt,
Trời sẽ thương người có chí.
Chàng khỏi lo khóc ly biệt,
Vì thiếp sẽ nắm tay chàng cùng vào Thiểm Tây đất Tần cũ.


Tác giả là vợ của Nguyên Tải. Về nhà chồng được ít lâu, thấy gia cảnh nhà chồng nghèo khó quá, bà khuyên chồng lên kinh đô tìm cuộc sống mới. Tại đây, bà tần tảo nuôi chồng ăn học, thi đỗ, làm quan tới tể tướng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phải lên đường mới xong nghèo khó
Trời xanh thương người có chí bền
Đừng lo phải khóc biệt em
Hai ta cùng nắm tay lên Tây Tần

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ra đi mới xoá được nghèo
Thấy người có chí thì trời ắt thương
Khóc gì khi biệt ly em
Đôi ta cùng nắm tay lên Tây Tần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên đường mới xoá được cơ hàn,
Trời sẽ thương người có óc, gan.
Chàng khỏi lo ly biệt khóc hận,
Nắm tay cùng thiếp vào Tây Tần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên đường mới xoá cơ hàn,
Trời sẽ thương người có gan chí tràn.
Chàng khỏi lo khóc lệ tràn,
Nắm tay thiếp sẽ cùng chàng vào Tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời