03/10/2022 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dụ phu trở khách
喻夫阻客

Tác giả: Vương Uẩn Tú - 王韞秀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2014 11:56

 

Nguyên tác

楚竹燕歌動畫梁,
春蘭重挽舞衣裳。
公孫開館招佳客,
知道浮榮不久長。

Phiên âm

Sở trúc Yên ca động hoạ Lương,
Xuân Lan trùng vãn vũ y thường.
Công tôn khai quán chiêu giai khách,
Tri đạo phù vinh bất cửu trường.

Dịch nghĩa

Trong nhà sáo Sở, bài ca xứ Yên, danh hoạ đời Lương,
Vũ nữ Xuân Lan thay áo múa hoài.
Con vua cháu chúa cứ luôn mời khách danh giá dự yến tiệc,
Nhưng vinh hoa như đám mây nổi không còn mãi!

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoạ đời Lương, ca Yên, sáo Sở
Áo Xuân Lan vũ nữ thay hoài
Con vua cháu chúa đón mời
Vinh hoa như đám mây trôi sớm tàn
Tác giả là vợ của tể tướng Nguyên Tải của hai triều Túc Tông và Đại Tông, giàu sang tột độ. Tải sinh ra ăn chơi trác táng, bà làm bài này khuyên răn. Tải không nghe, mắc trọng tội, bị tử hình. Đại Tông vời bà nhập cung, bà chống cự, bị giết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Uẩn Tú » Dụ phu trở khách