Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (335 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (162 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 19/02/2006 14:54 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 09/04/2008 07:04 bởi Vanachi
Vương Loan 王灣 (?-750), không rõ tự hiệu, người Lạc Dương, Hà Nam, đỗ tiến sĩ niên hiệu đầu (Tiên Thiên, 712-713) đời Đường Huyền Tông. Năm Khai Nguyên thứ 5 (717) được mời hiệu chỉnh sách vở. Sau làm chức uý ở Lạc Dương. Được Trương Duyệt 張說 rất mến tài.

 

Tuyển tập chung