偶然作其六

老來懶賦詩,
惟有老相隨。
宿世謬詞客,
前生應畫師。
不能舍余習,
偶被世人知。
名字本皆是,
此心還不知。

 

Ngẫu nhiên tác kỳ 6

Lão lai lãn phú thi,
Duy hữu lão tương tuỳ.
Túc thế mậu từ khách,
Tiền sinh ứng hoạ sư.
Bất năng xả dư tập,
Ngẫu bị thế nhân tri.
Danh tự bản giai thị,
Thử tâm hoàn bất tri.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Già rồi lười làm thơ,
Cái già luôn bên chân.
Kiếp này lầm thi khách,
Hoạ sư ắt tiền nhân.
Thói quen chẳng dễ bỏ,
Ngộ bị thế gian lầm.
Tự, tên dù đúng cả,
Nhưng nào hiểu được tâm.


Nguồn: Vương Duy chân diện mục, tr. 63, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Ðến già lại biếng thơ văn
Tuổi đời chồng chất hỏi lòng vẩn vơ
Lầm không đeo đuổi nghề thơ
Trước theo nghề họa bây giờ khá chăng  
Thói đời đâu dễ bỏ ngang
Sao che được mắt thế gian muộn rồi
Họ tên thì gọi đúng người
Lòng này ai hiểu đầy vơi nỗi niềm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tuổi già lười thi phú
Năm tháng nặng chất chồng
Chữ nghĩa lầm đeo đuổi
Nghề hoạ vốn tiền thân
Quen thói đâu bỏ dễ
Thế gian nào biết cho
Họ tên nguyên vẫn thế
Lòng nầy mấy ai so

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Già sinh biếng cả ngâm nga
Hôm mai lỉn kỉn cái già theo sau
Hoạ sư nghiệp trước đeo nhau
Mang danh Từ khách mấy câu ỡm ờ
Thói quen vướng tự bao giờ
Hớ hênh người biết không ngờ ngẫu nhiên
Vẫn như xưa chữ và tên
Con tâm chưa vững cho nên chưa rành


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tuổi về già biếng làm thơ phú
Riêng phần ta già cả đang theo
Trong đời mạo nhận nhà thơ
Hình như kiếp trước hoạ sư đã làm
Không bỏ được thói quen ngày cũ
Bị người đời biết cũng tình cờ
Họ tên vốn tự bao giờ
Lòng không hay biết, tâm lờ mờ thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời