29/11/2021 09:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu nhiên tác kỳ 6
偶然作其六

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/05/2007 20:19

 

Nguyên tác

老來懶賦詩,
惟有老相隨。
宿世謬詞客,
前生應畫師。
不能舍余習,
偶被世人知。
名字本皆是,
此心還不知。

Phiên âm

Lão lai lãn phú thi,
Duy hữu lão tương tuỳ.
Túc thế mậu từ khách,
Tiền sinh ứng hoạ sư.
Bất năng xả dư tập,
Ngẫu bị thế nhân tri.
Danh tự bản giai thị,
Thử tâm hoàn bất tri.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Già rồi lười làm thơ,
Cái già luôn bên chân.
Kiếp này lầm thi khách,
Hoạ sư ắt tiền nhân.
Thói quen chẳng dễ bỏ,
Ngộ bị thế gian lầm.
Tự, tên dù đúng cả,
Nhưng nào hiểu được tâm.
Nguồn: Vương Duy chân diện mục, tr. 63, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Ngẫu nhiên tác kỳ 6