戲贈張五弟諲

張弟五車書,
讀書仍隱居。
染翰過草聖,
賦詩輕子虛。
閉門二室下,
隱居十年余。
宛是野人也,
時從父漁魚。
秋風日蕭索,
五柳高且疏。
望此去人世,
渡水向吾廬。
歲晏同攜手,
隻應君與予。

 

Hý tặng Trương ngũ đệ nhân

Trương đệ ngũ xa thư,
Độc thư nhưng ẩn cư.
Nhiễm hàn quá Thảo Thánh,
Phú thi khinh Tử Hư.
Bế môn Nhị Thất hạ,
Ẩn cư thập niên dư.
Uyển thị dã nhân dã,
Thì tòng phụ ngư ngư.
Thu phong nhật tiêu tác,
Ngũ liễu cao thả sơ.
Vọng thử khứ nhân thế,
Độ thuỷ hướng ngô lư.
Tuế yến đồng huề thủ,
Chích ưng quân dữ dữ.

 

Dịch nghĩa

Em Trương có năm xe sách
Đọc sách nhưng ở ẩn
Nhúng bút viết chữ hơn Thảo Thánh
Làm thơ xem nhẹ Tử Hư
Đóng cửa dưới núi Nhị Thập
Ở ẩn hơn mười năm
Giống hệt người nhà quê
Có lúc theo ông chài đánh cá
Gió thu ngày thêm hiu hắt
Năm cây liễu cao lại thưa
Cứ như thế xa lánh đời
Đi đò về hướng nhà ta
Năm về cuối cầm tay nhau
Chỉ nên em và ta thôi

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Thuận

Em Trương có sách năm xe
Sách hay thường đọc lại về ẩn cư
Chữ hơn Thảo Thánh viết thư
Làm thơ xem nhẹ Tử Hư thiên tài
Dưới non Nhị Thất cửa cài
Lui về ở ẩn đã ngoài mười năm
Nhà quê y hệt không nhầm
Đôi khi đánh cá theo chân lão chài
Gió thu hiu hắt thêm hoài
Năm cây liễu vút cao dài lưa thưa
Lánh đời cứ thế quanh mùa
Vượt sông theo hướng đò đưa sang nhà
Cầm tay lúc tuổi về già
Chỉ nên riêng với em và ta thôi


Nguồn: Thơ thiền Vương Duy (thơ), Đoàn Thuận dịch, NXB Thời đại, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Chú Trương có cả năm xe sách
Đọc sách nhiêu, nhưng thích lánh đời
Thảo Thánh thua xa tài vẩy bút
Tử Hư kém hẳn nhón trau lời
Cài then, núi sẵn Hòn Hai đó
Tạ khách, năm qua cả chục rồi
Khuôn hệt nông phu, khuôn lối sống
Lúc theo ngư phủ ném chài chơi
Gió sương xào xạc thu bao độ
Hôm sớm cao, thưa liễu mấy chồi
Cứ thế "phớt" đời theo ý chú
Sẵn đò lấy trớn đến lều tôi
Cầm tay nhau lúc năm về cuối
Tâm sự này tôi với chú thôi


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chú Trương sách sẵn năm xe
Đọc nhiều nhưng lại tánh ưa lánh đời
Bút hoa Thảo Thánh thua tài
Tử Hư dẫu có chuốc lời bằng đâu
Núi Hai cài cửa đã lâu
Chọn nơi ở ẩn hơn mười năm qua
Dáng hình tựa kẻ nhà quê
Cùng ông chài lưới sông hồ rong chơi
Gió sương xào xạc bao thu
Liễu cao năm thước lưa thưa buông dài
Ung dung chú mặc kệ đời
Sang đò thẳng đến nhà tôi hướng này
Cuối năm tay lại cầm tay
Tâm tình tôi chú mấy ai sánh bằng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chú Trương có năm xe sách
Đọc nhiều nhưng thích ẩn cư
Vẩy bút còn hơn Thảo Thánh
Làm thơ vượt cả Tử Hư
Núi Hai cài then đóng cửa
Dấu mình đã chục năm dư
Giống hệt nông phu lam lũ
Cùng ông chài lưới ngao du
Liễu cao lưa thưa năm gốc
Gió sương xào xạc bao thu
Ý  chú mặc đời cứ phớt
Nhà tôi thẳng hướng sang đò
Cuối năm cầm tay tâm sự
Lòng tôi với chú ai so

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Em Trương sách có năm xe,
Thường hay đọc sách thích về ẩn cư.
Chữ hơn Thảo Thánh đề thư,
Làm thơ xem nhẹ Tử Hư kém tài.
Dưới non Nhị Thập then cài,
Tính ra ờ ẩn đã ngoài mười năm.
Giống người thôn dã vẫn làm,
Có khi đánh cá theo chân ông chài.
Gió thu hiu hắt có ngày,
Năm cây liễu giống ngài Đào ngày xưa.
Lánh đời như thế bốn mùa,
Đi đò về hướng ta xưa cũng gần.
Đời về năm cuối tay cầm,
Chỉ riêng em với ta tâm sự này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Hý tặng Trương ngũ đệ nhân

Chữ 予 ở câu cuối có nên đọc là "dư" thay vì "dữ" ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời