01/04/2023 08:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hý tặng Trương ngũ đệ nhân
戲贈張五弟諲

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/12/2014 21:33

 

Nguyên tác

張弟五車書,
讀書仍隱居。
染翰過草聖,
賦詩輕子虛。
閉門二室下,
隱居十年余。
宛是野人也,
時從父漁魚。
秋風日蕭索,
五柳高且疏。
望此去人世,
渡水向吾廬。
歲晏同攜手,
隻應君與予。

Phiên âm

Trương đệ ngũ xa thư,
Độc thư nhưng ẩn cư.
Nhiễm hàn quá Thảo Thánh,
Phú thi khinh Tử Hư.
Bế môn Nhị Thất hạ,
Ẩn cư thập niên dư.
Uyển thị dã nhân dã,
Thì tòng phụ ngư ngư.
Thu phong nhật tiêu tác,
Ngũ liễu cao thả sơ.
Vọng thử khứ nhân thế,
Độ thuỷ hướng ngô lư.
Tuế yến đồng huề thủ,
Chích ưng quân dữ dữ.

Dịch nghĩa

Em Trương có năm xe sách
Đọc sách nhưng ở ẩn
Nhúng bút viết chữ hơn Thảo Thánh
Làm thơ xem nhẹ Tử Hư
Đóng cửa dưới núi Nhị Thập
Ở ẩn hơn mười năm
Giống hệt người nhà quê
Có lúc theo ông chài đánh cá
Gió thu ngày thêm hiu hắt
Năm cây liễu cao lại thưa
Cứ như thế xa lánh đời
Đi đò về hướng nhà ta
Năm về cuối cầm tay nhau
Chỉ nên em và ta thôi

Bản dịch của Đoàn Thuận

Em Trương có sách năm xe
Sách hay thường đọc lại về ẩn cư
Chữ hơn Thảo Thánh viết thư
Làm thơ xem nhẹ Tử Hư thiên tài
Dưới non Nhị Thất cửa cài
Lui về ở ẩn đã ngoài mười năm
Nhà quê y hệt không nhầm
Đôi khi đánh cá theo chân lão chài
Gió thu hiu hắt thêm hoài
Năm cây liễu vút cao dài lưa thưa
Lánh đời cứ thế quanh mùa
Vượt sông theo hướng đò đưa sang nhà
Cầm tay lúc tuổi về già
Chỉ nên riêng với em và ta thôi
Nguồn: Thơ thiền Vương Duy (thơ), Đoàn Thuận dịch, NXB Thời đại, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Hý tặng Trương ngũ đệ nhân