春園

山泉兩處晚,
花柳一園春。
還持千日醉,
共作百年人。

 

Xuân viên

Sơn tuyền lưỡng xứ vãn,
Hoa liễu nhất viên xuân.
Hoàn trì thiên nhật tuý,
Cộng tác bách niên nhân.

 

Dịch nghĩa

Chiều đã về trên núi và suối,
Dáng xuân trên hoa liễu trong vườn.
Cả ngàn ngày nay cứ say hoài,
Tính vào trăm năm của một kiếp người.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chiều đã về trên non và suối
Dáng xuân tươi trên liễu trong vườn
Ngàn ngày cứ uống say luôn
Tính vào trăm tuổi trầm luân kiếp người

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Suối rừng, chiều hai xứ
Hoa liễu, xuân một vườn
Ngàn ngày say luý tuý
Cọng thêm vào trăm năm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Suối, núi chiều về nhạt ánh tà
Trong vườn liễu ấy dáng xuân hoa
Ngàn ngày cứ uống say như thế
Một kiếp trăm năm cũng tính mà.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiều về trên núi suối trong,
Dáng tươi hoa liễu rực hồng vườn xuân.
Ngàn ngày say rượu trầm luân,
Trăm năm tính cộng vào luôn kiếp người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiều về trên núi suối khe trong,
Hoa liễu vườn xuân dáng rực hồng.
Cứ mãi ngàn ngày say tuý luý,
Trăm năm tính cộng kiếp người không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời