Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2017 19:37

過明人故城

孤城一片四荊蓁,
營築傳聞明帥臣。
漫把江山開戲局,
斗筲何足量南人。

 

Quá Minh nhân cố thành

Cô thành nhất phiến tứ kinh trăn,
Doanh trúc truyền văn Minh soái thần.
Mạn bả giang sơn khai hý cục,
Đấu sao hà túc lượng Nam nhân.

 

Dịch nghĩa

Một toà thành trơ trọi giữa cỏ gai mọc bốn bề,
Nghe nói rằng tướng giặc Minh mưu mô đắp thành này.
Dám ngạo mạn đem giang sơn làm trò đùa,
Nhưng đấu thùng kia sao đong được người nước Nam.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Trơ trọi thành xưa cỏ mọc lan
Truyền rằng Minh tướng bày mưu làm
Giang sơn há phải trò đen đỏ
Thùng đấu đong sao người nước Nam

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bốn phía toà thành mịt cỏ gai
Nghe mưu Minh tướng đắp thành nầy
Cợt đùa sông núi trò đen đỏ
Khi dễ người Nam khéo dại bày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Thành xưa trơ trọi cỏ ken dày,
Nghe nói giặc Minh dựng ở đây.
Dám giỡn núi sông, quân ngạo mạn,
Đấu sao đong được nước Nam này.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời