18/01/2022 15:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Minh nhân cố thành
過明人故城

Tác giả: Vũ Tông Phan - 武宗璠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2017 19:37

 

Nguyên tác

孤城一片四荊蓁,
營築傳聞明帥臣。
漫把江山開戲局,
斗筲何足量南人。

Phiên âm

Cô thành nhất phiến tứ kinh trăn,
Doanh trúc truyền văn Minh soái thần.
Mạn bả giang sơn khai hý cục,
Đấu sao hà túc lượng Nam nhân.

Dịch nghĩa

Một toà thành trơ trọi giữa cỏ gai mọc bốn bề,
Nghe nói rằng tướng giặc Minh mưu mô đắp thành này.
Dám ngạo mạn đem giang sơn làm trò đùa,
Nhưng đấu thùng kia sao đong được người nước Nam.

Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Trơ trọi thành xưa cỏ mọc lan
Truyền rằng Minh tướng bày mưu làm
Giang sơn há phải trò đen đỏ
Thùng đấu đong sao người nước Nam
Nguồn:
1. Tạp chí Hán Nôm, số 5(72), 2005
2. Vũ Tông Phan - Tuyển tập thơ văn, Vũ Thế Khôi, Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Tông Phan » Quá Minh nhân cố thành