遊爛柯山

僩來攜杖上巑岏,
思入雲霄眼界寬。
風動遠林秋瑟瑟,
澗通幽谷水孱孱。
枰空子落仙其靜,
物換星移佛骨寒。
閱世悠悠今幾許,
空存遺跡後人看。

 

Du Lạn Kha sơn

Giản lai huề trượng thượng toàn ngoan,
Tứ nhập vân tiêu nhãn giới khoan.
Phong động viễn lâm thu sắt sắt,
Giản thông u cốc thuỷ sàn sàn.
Bình không tử lạc tiên kì tĩnh,
Vật hoán tinh di Phật cốt hàn.
Duyệt thế du du kim kỷ hử,
Không tồn di tích hậu nhân khan.

 

Dịch nghĩa

Thong thả chống gậy lên chơi trên đỉnh núi
Cảm thấy lớp mây trên trời cao nên mắt trông xa rộng
Gió thổi ù ù, rừng xa nhuốm màu thu
Khe chảy róc rách, hang thẳm liền suối nước
Bàn không quân rơi, cuộc cờ tiên vắng vẻ
Vật đổi sao dời, nắm xương Phật lạnh lùng
Biết bao người từng trải cuộc đời
Đã có dấu vết gì để lại người sau


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Chống gậy trèo lên đỉnh núi chơi
Bầu trời bát ngát mắt trông khơi
Vi vu gió thổi rừng thu lạnh
Róc rách hang liền suối nước trôi
Vắng vẻ cờ tiên đà mãn cuộc
Lạnh lùng xương Phật cách lâu đời
Cõi trần từng trải nay là mấy
Không để sau này dấu vết rơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chú thích về núi Lạn Kha

Lạn Kha theo chữ Hán, "Lạn" (爛) là mục nát, "Kha" (柯) là cán; tương truyền đời xưa có người tiều phu vào núi chặt củi, thấy tiên đánh cờ, chống cán búa ngồi xem, khi mãn cuộc, thì cán búa tiều phu đã mục nát. Ở xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh có núi Lạn Kha, có ngôi chùa cổ gọi là Phật Tích hay chùa Vạn Phúc (nay đã bị chiến tranh tàn phá).


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời