Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: núi (60) sư tử (2)

Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 31/07/2019 08:37

Giữa chốn đồng không nổi một hòn
Ngỡ là sỏi đá hoá ra con
Nhe nanh, thủ vuốt nơi hoang dã
Nằm phục, ngồi chờ chỗ khuất non
Dáng dấp oai hùng vua thú dữ
Hình hài đường bệ chúa lâm sơn
Khen cho tạo hoá kỳ công đẽo
Muôn thú qua đây mất cả hồn!


2015