05/02/2023 11:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Lạn Kha sơn
遊爛柯山

Tác giả: Vũ Lãm - 武覽

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 11/10/2011 21:07

 

Nguyên tác

僩來攜杖上巑岏,
思入雲霄眼界寬。
風動遠林秋瑟瑟,
澗通幽谷水孱孱。
枰空子落仙其靜,
物換星移佛骨寒。
閱世悠悠今幾許,
空存遺跡後人看。

Phiên âm

Giản lai huề trượng thượng toàn ngoan,
Tứ nhập vân tiêu nhãn giới khoan.
Phong động viễn lâm thu sắt sắt,
Giản thông u cốc thuỷ sàn sàn.
Bình không tử lạc tiên kì tĩnh,
Vật hoán tinh di Phật cốt hàn.
Duyệt thế du du kim kỷ hử,
Không tồn di tích hậu nhân khan.

Dịch nghĩa

Thong thả chống gậy lên chơi trên đỉnh núi
Cảm thấy lớp mây trên trời cao nên mắt trông xa rộng
Gió thổi ù ù, rừng xa nhuốm màu thu
Khe chảy róc rách, hang thẳm liền suối nước
Bàn không quân rơi, cuộc cờ tiên vắng vẻ
Vật đổi sao dời, nắm xương Phật lạnh lùng
Biết bao người từng trải cuộc đời
Đã có dấu vết gì để lại người sau

Bản dịch của Lê Thước

Chống gậy trèo lên đỉnh núi chơi
Bầu trời bát ngát mắt trông khơi
Vi vu gió thổi rừng thu lạnh
Róc rách hang liền suối nước trôi
Vắng vẻ cờ tiên đà mãn cuộc
Lạnh lùng xương Phật cách lâu đời
Cõi trần từng trải nay là mấy
Không để sau này dấu vết rơi
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Lãm » Du Lạn Kha sơn