Dãy núi so le đứng giữa vùng
Khói mờ bao phủ có như không
Nước sa cuốn mạnh cây pha biếc
Bóng ác xuyên qua sóng nhuộm hồng
Còi thổi phá tan mù mấy lớp
Cờ bay ngăn hẳn gió ngang sông
Tòng quân từ trước cho là thú
Ai sẽ phen này lập đại công?


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)