贈朝鮮國使臣

海之南與海之東,
封域雖殊道脈通。
王會初來文獻並,
皇莊此到觀瞻同。
衣冠適有從今制,
縞紵寧無續古風。
伊昔使華誰似我,
連朝談笑燕筵中。

 

Tặng Triều Tiên quốc sứ thần

Hải chi nam dữ hải chi đông,
Phong vực tuy thù đạo mạch thông.
Vương hội sơ lai văn hiến tịnh,
Hoàng trang thử đáo quan chiêm đồng.
Y quan thích hữu tòng kim chế,
Cảo trữ ninh vô tục cổ phong.
Y tích sứ Hoa thuỳ tự ngã,
Liên triều đàm tiếu yến diên trung.

 

Dịch nghĩa

Tôi ở bờ biển nam, ông ở biển đông,
Núi sông tuy khác nhưng cùng chung đạo học.
Văn hiến hai nước xưa nay như nhau, nay đến chúc thọ nhà vua,
Đến đây xem trang hoàng của hoàng triều, thấy giống nhau.
Mũ áo thảy đều theo chế độ hiện thời,
Trao tặng lùa là, tất cả đều theo phong tục cổ xưa.
Xưa nay đi sứ Trung Hoa, ai giống như chúng ta,
Cùng lên triều cười nói vui vẻ trong bữa tiệc.


Sau khi đại phá quân Thanh, vua Quang Trung lại trở về Nam, việc binh ở Bắc Hà giao cho Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân, việc giao thiệp với nhà Thanh giao cho Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích. Mùa hạ năm 1789, vua Quang Trung cử một đoàn sứ giả sang Trung Quốc nhằm thể hiện thiện chí giảng hoà và để cầu phong. Triều đình nhà Thanh tiếp đón thịnh tình và chấp nhận việc phong vương cho Quang Trung nhưng ép nhà vua phải tự thân sang dự lễ bát tuần vạn thọ của Càn Long vào năm sau (1790). Được sự chuẩn bị kỹ càng giữa Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích với Phúc Khang An, tổng đốc lưỡng Quảng, năm 1790, đoàn sứ bộ nước ta do giả vương Phạm Công Trị dẫn đầu, Ngô Văn Sở là trọng thần hàng võ, Phan Huy Ích là trọng thần hàng văn cùng Vũ Huy Tấn, Đoàn Nguyễn Tuấn, Vũ Danh Tiên... cả thảy 150 người sang sứ nhà Thanh. Trong thời gian ở Bắc Kinh, sứ đoàn ta có gặp gỡ với sứ đoàn Triều Tiên, ta chủ động gửi thơ kết giao, gồm một bài của Phan Huy Ích và một bài của Vũ Huy Tấn. Hai bài thơ đều được Từ Hạo Tu của Triều Tiên hoạ lại, và được chép trong Yên hành kỷ của Từ Hạo Tu.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]