Chùa cổ Hưng Long lại mới sang
Giữa khi bận rộn, nửa ngày nhàn
Non sông muôn dặm nơi nghênh tiễn
Trăng gió ba thu chốn vãng hoàn
Giống nhạn mượn trời qua đất khách
Như chim về tổ nhớ thôn làng
Tình người với cụ bao sâu nặng
Gặp khó, xa nhau khó vạn ngàn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)