Hạ bút hương hoa bay
Từ xưa vẫn thế này
Hoa ví thời xưa ấy
Sắc trắng giữa ban ngày
Hoa - cảnh bóng đổi thay
Hương bay gió thu này
Đâu cần hoa tận lạc
Tính không tâm ta say


Nguồn: Tạp chí nghiên cứu Phật Học (số 1-2009/ 15-01-2009).
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)