30/11/2020 00:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thưởng mẫu đơn hoa, tác thủ kệ tử
賞牡丹花,作首偈子

Tác giả: Văn Ích thiền sư - 文益禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2009 08:01

 

Nguyên tác

擁絨對芳叢,
由來趣不同。
髮從今日白,
花是去年紅。
艷冶隨朝露,
馨香逐晚風。
何須待零落,
然後始知空。

Phiên âm

Ủng nhung đối phương tùng,
Do lai thú bất đồng.
Phát tòng kim nhật bạch,
Hoa thị khứ niên hồng.
Diễm dã tuỳ triêu lộ,
Hinh hương trục vãn phong.
Hà tu đãi linh lạc,
Nhiên hậu thuỷ tri không.

Bản dịch của Lan Uyên

Hạ bút hương hoa bay
Từ xưa vẫn thế này
Hoa ví thời xưa ấy
Sắc trắng giữa ban ngày
Hoa - cảnh bóng đổi thay
Hương bay gió thu này
Đâu cần hoa tận lạc
Tính không tâm ta say
Nguồn: Tạp chí nghiên cứu Phật Học (số 1-2009/ 15-01-2009).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Ích thiền sư » Thưởng mẫu đơn hoa, tác thủ kệ tử