- Ai vãi mây dưới hồ?
Những mây trắng xóa
Bay la bay lả
Như cánh cò bay?

- Ai vãi mây xuống hồ?
Những mây vàng óng
Bềnh bồng trên sóng
Như lưới bủa vây?

Đó là
Ông Mặt trời
Làm ông chài
Vãi lưới
Từ sớm đến tối
Tung mây xuống hồ!


Nguồn: Tuyển tập Võ Quảng, NXB Văn học, 1998