15.00
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: thơ thiếu nhi (1442)

Đăng bởi hảo liễu vào 03/11/2018 16:39

hôm nay các cháu
bài vở xong xuôi
bày một trò chơi
“Bắt phi công Mỹ”
Thằng Hiệp sáng trí
Xếp đặt chương trình
Bắt đầu, chúng mình
Hú còi báo động
Rồi sau vác súng
Đi bắn máy bay
“Thần sấm” lăn quay
“Con ma” bốc cháy
giặc Mỹ lái máy
hốt hoảng nhảy dù
chúng mình cùng hô:
“Xung phong!” Chĩa súng!
thét lên: “Muốn sống!
Giơ tay đầu hàng!”
diễu nó qua đường
nhân dân sỉ vả
việt rằng: “Để tớ
kéo cái ô-tô
sình sịch! Pi pô!
chở súng cao xạ”
tuấn rằng: “Đây tớ,
súng lục đàng hoàng
làm chú công an
giữ gìn chật tự
nguyệt làm phụ nữ
đeo túi cứu thương
thắng vác súng trường
làm anh tự vệ”
như thế, cứ thế
vui thật là vui

nhưng... quên đứt rồi!
ai làm thằng Mỹ?
- “Thằng Khánh béo phị
làm Mỹ giống ghê!
muốn bước lặc lè
việt cho mượn ủng”
Khánh ta nổi nóng:
- “Chịu thôi! Chịu thôi!
tớ “đét” vào chơi
làm thẳng Mỹ đểu!”
hiệp dù tán khéo:
làm Mỹ vờ thôi...
rốt cục chẳng ai,
chịu làm Mỹ cả
trò chơi rôm rả
vì thế không thành
hỏi ông, ông đành:
- Thôi, tuỳ các “tướng”!


Nguồn: Định Hải, Hương cốm, NXB Kim Đồng, 1975