Sóng vỗ trời mênh mông hồ Thái
Người Ngô quen chèo lái thuyền đêm
Trúc chi ca hết, đèn tàn
Người chưa ngủ được phũ phàng gió mưa

tửu tận tình do tại