25/06/2022 14:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông Ngô trạo ca kỳ 1
東吳棹歌其一

Tác giả: Uông Quảng Dương - 汪廣洋

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2018 10:22

 

Nguyên tác

太湖茫茫水拍天,
吳儂只慣夜行船。
竹枝歌罷燈將滅,
風雨瀟瀟人未眠。

Phiên âm

Thái Hồ mang mang thuỷ phách thiên,
Ngô nông chỉ quán dạ hành thuyền.
Trúc chi ca bãi đăng tương diệt,
Phong vũ tiêu tiêu nhân vị miên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sóng vỗ trời mênh mông hồ Thái
Người Ngô quen chèo lái thuyền đêm
Trúc chi ca hết, đèn tàn
Người chưa ngủ được phũ phàng gió mưa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Quảng Dương » Đông Ngô trạo ca kỳ 1