35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
7 bài trả lời: 6 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 21:07

脫世

翻身一擲出焚籠,
萬事都盧入眼空。
三界茫茫心了了,
月華西沒日升東。

 

Thoát thế

Phiên thân nhất trịch xuất phần lung,
Vạn sự đô lô nhập nhãn không,
Tam giới mang mang tâm liễu liễu,
Nguyệt hoa tây một nhật thăng đông.

 

Dịch nghĩa

Vươn mình một cái vượt ra khỏi lồng,
Muôn việc đều như trò chơi, vào mắt cũng thành hư không.
Tam giới mênh mông cõi lòng sáng rõ,
Bóng trăng chìm xuống phương tây, mặt trời mọc ở phương đông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Xoay mình một ném vượt ra lồng,
Muôn sự đều không, nhập mắt không.
Ba cõi thênh thang, lòng sáng rỡ,
Trăng tây vừa lặn, nhú vầng đông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một cái vươn mình vượt khỏi lồng
Muôn trò chớp mắt hoá hư không
Thênh thang ba cõi lòng trong sáng
Trăng lặn non đoài nhú bể đông

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Vươn mình một cái thoát mê lồng
Muôn việc trò chơi trong mắt không
Ba cõi mênh mang lòng thấu đạt
Trăng chìm tây hướng nhật hừng đông.

Nhất Nguyên
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Cảm nhận ý thơ

- 焚籠 phần lung: Cái lồng cháy rực, dụ cho ba cõi sanh tử vô thường.
- 都盧đô lô: Ý chỉ toàn bộ. Phẩm Chúc luỵ trong kinh Đạo hành bát nhã quyển 10 (Đại 8, 478 thượng), nói: Sau khi ta nhập Niết bàn, ông hãy giáo hoá chúng sinh trong toàn bộ ba nghìn đại thiên thế giới, đưa họ vào trong Phật pháp và giúp họ thành tựu đạo quả A la hán. (道行般若經卷十囑累品(大八‧四七八上):「我般泥洹後,都盧三千大千國界,其中人民,汝悉教入經法中,悉令成就得阿羅漢道) (Phật Quang đại từ điển)

Đại ý: Xoay mình nhảy một cái ra khỏi lồng lửa cháy rực, muôn việc khi vào tầm mắt toàn bộ đều rỗng không. Ba cõi mịt mù nhưng tâm luôn rõ ràng, mặt trăng lặn phía tây mặt trời mọc hướng đông.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một cái vươn mình vượt khỏi lồng,
Muôn trò vào mắt cũng hư không.
Mênh mông ba cõi lòng càng rõ,
Trăng lặn non đoài nhú bể đông.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Chuyển mình một nhảy khỏi lửa vòng
Muôn việc đều không vào mắt không.
Ba cõi thênh thang tâm sáng rỡ
Vầng trăng tây lặn, nhật lên đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Thanh

Nghiêng thân nhảy thoát lửa bao vòng
Muôn việc đều vào mắt rỗng không
Ba cõi mênh mang, tâm thấu tỏ
Hoa trăng Tây lặn, ló vầng Đông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời