14/04/2021 09:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thoát thế
脫世

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 21:07

 

Nguyên tác

翻身一擲出焚籠,
萬事都盧入眼空。
三界茫茫心了了,
月華西沒日升東。

Phiên âm

Phiên thân nhất trịch xuất phần lung,
Vạn sự đô lô nhập nhãn không,
Tam giới mang mang tâm liễu liễu,
Nguyệt hoa tây một nhật thăng đông.

Dịch nghĩa

Vươn mình một cái vượt ra khỏi lồng,
Muôn việc đều như trò chơi, vào mắt cũng thành hư không.
Tam giới mênh mông cõi lòng sáng rõ,
Bóng trăng chìm xuống phương tây, mặt trời mọc ở phương đông.

Bản dịch của Huệ Chi

Xoay mình một ném vượt ra lồng,
Muôn sự đều không, nhập mắt không.
Ba cõi thênh thang, lòng sáng rỡ,
Trăng tây vừa lặn, nhú vầng đông.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Thoát thế