照身

焦頭爛額被金袍,
五七年間是廠槽。
縱也超群兼拔萃,
一回放下一回高。

 

Chiếu thân

Tiêu đầu lạn ngạch bị kim bào,
Ngũ thất niên gian thị xưởng tào.
Túng dã siêu quần kiêm bạt tuỵ,
Nhất hồi phóng hạ nhất hồi cao.

 

Dịch nghĩa

Cháy đầu bỏng trán, thì được mặc áo bào vàng,
Còn mình năm bảy năm nay vẫn ở nơi xay giã.
Nếu là bậc siêu quần xuất chúng,
Thì cứ mỗi lần hạ xuống lại một lần lên cao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Cháy đầu bỏng trán mặc kim bào,
Xay giã bao năm ai biết nào,
Nếu thực siêu quần và xuất chúng,
Mỗi lần hạ xuống một lần cao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
64.17
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cháy đầu bỏng trán kim bào mặc
Xay giã nơi nầy suốt mấy năm
Nếu bậc siêu quần tài xuất chúng
Mỗi lần hạ xuống một lần lên

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ban Nhược

Sứt đầu mẻ trán để mặc chiếc kim bào,
Khoảng 5, 6 năm nay chỉ là lẩn quẩn nơi nhà kho, máng cỏ.
Dẫu cho anh là kẻ cao siêu xuất chúng đến đâu,
Thì mỗi lần buông xuống đi là mỗi lần anh vượt lên cao thêm.

65.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cháy đầu bỏng trán mặc kim bào,
Xay giã bao năm vẫn chẳng sao.
Nếu bậc siêu quần tài xuất chúng,
Mỗi lần hạ xuống lại lên cao.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ban Nhược

Mặc được kim bào sứt mẻ đầu,
Lẩn quẩn máng chuồng cũng đã lâu.
Dẫu cho cao siêu đến đâu nữa,
Chịu buông liền vượt mỗi lần cao.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Cháy đầu dập trán mặc kim bào
Năm bảy năm qua kiếp ngựa mao.
Ví thực siêu quần cùng xuất chúng
Một lần buông xuống một lần cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời