26/01/2022 01:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếu thân
照身

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2008 20:53

 

Nguyên tác

焦頭爛額被金袍,
五七年間是廠槽。
縱也超群兼拔萃,
一回放下一回高。

Phiên âm

Tiêu đầu lạn ngạch bị kim bào,
Ngũ thất niên gian thị xưởng tào.
Túng dã siêu quần kiêm bạt tuỵ,
Nhất hồi phóng hạ nhất hồi cao.

Dịch nghĩa

Cháy đầu bỏng trán, thì được mặc áo bào vàng,
Còn mình năm bảy năm nay vẫn ở nơi xay giã.
Nếu là bậc siêu quần xuất chúng,
Thì cứ mỗi lần hạ xuống lại một lần lên cao.

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Cháy đầu bỏng trán mặc kim bào,
Xay giã bao năm ai biết nào,
Nếu thực siêu quần và xuất chúng,
Mỗi lần hạ xuống một lần cao.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Chiếu thân